[THÔNG BÁO] TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN TRUNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐỢT 2 & CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN