Trường Cao đẳng Miền Trung thông báo xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2023

– Năm 2023, Trường Cao đẳng Miền Trung thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với các khối ngành như sau: