XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin là ngành học về: máy tính và cách sử dụng máy tính. Nắm vững cách sử dụng tốt các phần mềm máy tính trong các khâu thông tin: thu thập, lưu trữ, bảo vệ, truyền thông tin,…

Có khả năng sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm.Công dân tốt của xã hội.

Có văn bằng Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin, đáp ứng được các nhu cầu thực tế của xã hội.

Biết sử dụng máy tính và kiểm soát tốt các công việc liên quan đến hệ thống máy tính, mạng.

Kỹ năng quản lý và thực hành trên hệ thống máy tính.

Lập trình viên: trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm.

Chuyên viên công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, bộ máy nhà nước.

Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính.Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Trình độ tiếng Anh TOEIC 450+.

Trình độ tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (chuẩn MOS – Microsoft Office Specialist).

Được liên thông đại học sau khi tốt nghiệp. 

Đăng

xét
tuyển
online