Tham gia Công trình thanh niên “Hoa Phượng đỏ” năm 2024


Nhằm khơi dậy tinh thần yêu lao động trong sinh viên, giúp các em nhận thức rõ giá trị của công việc và trách nhiệm cá nhân.

Tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên, cán bộ và giảng viên trẻ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng thực hành xã hội.

Tăng cường giao lưu kết nối: Xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó với các đơn vị THPT trên địa bàn.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ ngày 20/5 – 29/5/2024.

- Địa điểm: thôn Trung Hòa, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.

THÀNH PHẦN THAM GIA:

- Thường trực Thành đoàn;

- Các Đoàn trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

NỘI DUNG:

- Triển khai vẽ tranh tường bích họa (vẽ tranh 2D, khuyến khích vẽ tranh 3D) tại xã Tam Thanh với Chủ đề: Các tác phẩm nghệ thuật phản ánh quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng chài ven biển Tam Thanh, của thành phố Tam Kỳ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

- Mỗi đoàn trường đảm nhận 01 tác phẩm để đơn vị thực hiện.

Đăng

xét
tuyển
online