Ngành Quản Trị Nhà Hàng

Đối với các bạn học sinh cuối cấp 12 vấn đề chọn trường, chọn ngành luôn được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là thông tin tư vấn tuyển sinh quản trị nhà hàng với nhiều cơ hội việc làm tốt trong lương lai. Để tạo điều kiện tốt cho việc tìm kiếm nguồn thông tin liên quan đến tuyển sinh quản trị nhà hàng. Trường Cao đẳng Miền Trung sẽ đưa ra những vấn đề cơ bản các bạn có thể sẽ giúp ích cho các bạn trong mùa tuyển sinh sắp tới.

Thông tin cần biết về tư vấn tuyển sinh quản trị nhà hàng

Ngành quản trị nhà hàng là gì?

Ngành quản trị nhà hàng là một bộ phận trong hệ thống quản lí nhà hàng – khách sạn. Quản trị nhà hàng có nhiệm vụ tổ chức và quản lí các hoạt động của nhà hàng theo các định hướng và mục tiêu sao cho hợp lí và hiệu quả. Còn người quản lí nhà hàng cần lập kết quả báo cáo thu – chi, hoạt động kinh doanh của nhà hàng, quản lí nhân sự, quản lí nguồn cung ứng và chế biến thực phẩm..