Ngôn Ngữ Học: Hàn Quốc

Ngoại ngữ là một thế mạnh và là hành trang vững chắc cho tương lai của mỗi một cá nhân. Với sự mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng lớn trong việc làm, tiếng Hàn Quốc là ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại quốc gia Hàn Quốc với số lượng người sử dụng trên thế giới vô cùng nhiều. Tại Việt Nam, ngoại ngữ tiếng Hàn được xem là ngôn ngữ thứ 2 hoặc thứ 3 hữu hiệu trong học tập, công việc, đời sống.


Học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc, sinh viên ra trường có cơ hội trở thành: 

  • Biên dịch viên, phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc.
  • Cơ quan ngoại giao.
  • Hướng dẫn viên du lịch, khách sạn, ngân hàng, thương mại, truyền thông có thị trường liên quan đến các đối tác, khách hàng người Hàn Quốc.
  • Cán bộ quản lý/ trợ lý tại doanh nghiệp lớn như: Samsung Việt Nam, LG Electronics Việt Nam, Panko, Lotte Việt Nam, Hyundai,...
  • Giảng viên dạy tiếng Hàn Quốc.
  • Du học và làm việc tại Hàn Quốc.