THÔNG BÁO KHẨN: Học sinh, sinh viên của nhà trường tiếp tục nghỉ học ngày thứ Tư (28/9/2022) để phòng tránh bão số 4 (Bão NORU)

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng tránh bão số 4 (NORU)

Căn cứ Công văn số 6337/UBND-KTN ngày 27/9/2022 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc ứng phó với bão số 4 (Bão NORU). Trường Cao đẳng Miền Trung thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên như sau:

1.               Học sinh sinh viên của nhà trường tiếp tục nghỉ học ngày thứ Tư (28/9/2022) để phòng tránh bão số 4 (Bão NORU)

2.               Các khoa, Giáo viên chủ nhiệm thông tin đến học sinh sinh viên được biết, kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến học sinh sinh viên và tình hình mưa bão.

3.               Thông báo kịp thời để học sinh sinh viên nghiêm túc thực hiện sau thời gian nghỉ tránh bão.

4.               Các khoa, Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc triển khai và tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về diễn biến của bão và kịp thời báo cáo.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.


Chat Zalo